Cơ cấu tổ chức

 Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam:

   

 

Quyền Trưởng ban
Trịnh Ngọc Chung

 

 

 

  

 

 

  

Phó Trưởng ban

Phạm Văn Quyến 

 

 

 

 

 2. Các đơn vị tham mưu

• Văn phòng
Ban Tổ chức cán bộ
Ban Kế hoạch - Tài chính
Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư
Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường
Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

3. Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Thông tin - Dữ liệu
Ban Quản lý Khu các làng dân tộc
Tạp chí Làng Việt

4. Các Ban Đầu tư và Xây dựng

           • Ban Đầu tư và Xây dựng 307
           


Quang cảnh làng III
Video
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?