Ban Quản lý thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 theo Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND TP Hà Nội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/7/2021 triển khai Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngày 19/7/2021, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã có công văn 374/LVHDL-VP thông báo đến các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở.

2. Xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca, bố trí không quá ½ số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trưởng các đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc, giao dịch trực tuyến.

3. Triển khai áp dụng tới các đơn vị - Đối với Văn phòng, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Trung tâm Thông tin - Dữ liệu, Ban Đầu tư và Xây dựng 307: Lãnh đạo đơn vị bố trí làm việc theo quy định đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; - Đối với Tạp chí Làng Việt bố trí tối đa không quá 3 người làm việc tại cơ quan; - Đối với Ban Nghiệp vụ văn hóa dân tộc bố trí 02 công chức làm việc tại cơ quan; - Ban Tổ chức cán bộ, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư, Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường, Ban Kế hoạch Tài chính làm việc bình thường.

4. Ban Quản lý Khu các làng dân tộc xây dựng phương án phòng chống dịch trong tình huống cấp bách, dừng việc tổ chức đón khách tham quan và không cho người ngoài cơ quan vào trong Khu các làng dân tộc. Đối với đồng bào đang hoạt động thường xuyên: yêu cầu Ban Quản lý Khu các làng dân tộc thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch Covid-19, không tiếp xúc với người lạ và hạn chế giao lưu giữa các Làng.

5. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyệt đối không tiếp khách đến làm việc trực tiếp tại cơ quan, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết./. 

Nội dung Công văn 374/LVHDL-VP đăng tải tại đây.