Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho 13 cộng đồng các dân tộc

(LVH) - Ngày 24/12/2021, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho toàn thể 13 nhóm cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Đây là công tác tổ chức định kỳ hàng năm của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm phát hiện sớm các loại bệnh và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại “Làng”.

Hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang có 13 nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc sinh sống hoạt động thường xuyên tại đây bao gồm các nhóm dân tộc: Nùng, Tày (Thái Nguyên), Mông (Hà Giang), Dao (Ba Vì, Hà Nội) Mường (Hòa Bình), Thái (Sơn La), Khơ Mú (Nghệ An), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), Ba Na (Gia Lai), Xơ Đăng (Kon Tum), Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng).

Việc khám sức khỏe định kỳ là hết sức cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đối với cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng và 100% đồng bào dân tộc tham gia khám sức khỏe đầy đủ.

Một số hình ảnh đồng bào khám sức khỏe định kỳ:

Đồng bào khám sức khỏe tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Phạm Hương (Ảnh: Đức Thăng)