VIDEO

Khai mạc ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
31/08/2016 08:27

 Chương trình khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2016 với chủ để "Ngàn tinh hoa hội tụ" diễn ra vào tối ngày 16/4/2016 tại Quảng trường Tây Nguyên. Chương trình khai mạc có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2016 diễn ra trong 5 ngày với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.


Khai mạc ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
31/08/2016 08:27

 Chương trình khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2016 với chủ để "Ngàn tinh hoa hội tụ" diễn ra vào tối ngày 16/4/2016 tại Quảng trường Tây Nguyên. Chương trình khai mạc có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2016 diễn ra trong 5 ngày với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?