VIDEO

Tìm hiểu văn hóa dân tộc Raglai tại Làng
20/08/2018 15:12

 Chương trình Gia đình vui vẻ của Vtv3 đã có những khám phá, trải nghiệm tìm hiểu văn hóa các dân tộc, trong đó có văn hóa của đồng bào dân tộc Raglai đang hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Tìm hiểu văn hóa dân tộc Raglai tại Làng
20/08/2018 15:12

 Chương trình Gia đình vui vẻ của Vtv3 đã có những khám phá, trải nghiệm tìm hiểu văn hóa các dân tộc, trong đó có văn hóa của đồng bào dân tộc Raglai đang hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?