VIDEO

Góc nhìn Văn hóa: Ứng xử với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Làng
17/07/2021 11:42

(LVH) - Sáng 17/7, Chương trình Góc nhìn Văn hóa của Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi các vấn đề liên quan đến "Ứng xử với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam", tham gia chuong trình có Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN; Nhà báo Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Ban Thời Nay, Báo Nhân dân


Góc nhìn Văn hóa: Ứng xử với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Làng
17/07/2021 11:42

(LVH) - Sáng 17/7, Chương trình Góc nhìn Văn hóa của Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi các vấn đề liên quan đến "Ứng xử với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam", tham gia chuong trình có Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN; Nhà báo Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Ban Thời Nay, Báo Nhân dân

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?