VIDEO

Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021
28/12/2020 10:59

(LVH) -  Từ ngày 31/12/2020 đến 03/01/2021, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức không gian chợ vùng cao với chủ đề “Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021”. 


Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021
28/12/2020 10:59

(LVH) -  Từ ngày 31/12/2020 đến 03/01/2021, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức không gian chợ vùng cao với chủ đề “Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021”. 

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?