VIDEO

Chủ tịch nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu
19/04/2022 15:09

Sáng 19/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt 92 đại biểu là các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Chủ tịch nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu
19/04/2022 15:09

Sáng 19/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt 92 đại biểu là các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?